Belastingen

 

Bij een verhuizing naar Duitsland wijzigt uw belastingstatus. Men wordt dan i.p.v. binnenlands belastingplichtig buitenlands belastingplichtig. In Duitsland is men op grond van het inwonerschap onbeperkt belastingplichtig. Er wordt echter alleen belasting geheven als men in Duitsland inkomen heeft. Vraag hierover informatie bij de belastingdienst

 

 

Aftrek Hypotheekrente

 

 

Voor wat betreft het eventuele fiscale voordeel  i.v.m. het bezitten van een huis in Duitsland het volgende:

Vanaf. 01.01.2001 is de belastingwetgeving in Nederland verandert. Bij een verhuizing naar Duitsland, bestaat onder voorwaarden de mogelijkheid de betaalde hypotheekrente in mindering te brengen op het in Nederland belastbare inkomen ongeacht of er bij een Duitse of Nederlandse bank is gefinancierd.

 

 

Belastingplicht

 

 

Iedereen die in Nederland woont, moet in Nederland belasting betalen over zijn/haar totale inkomen. Wie niet in Nederland woont, betaalt hier alleen belasting als hij of zij bepaalde inkomsten uit Nederland geniet en kiest voor het Nederlandse belastingstelsel.

Voor de inkomstenbelasting geldt:

Wie in Nederland zijn inkomen heeft en woont, is 'binnenlands belastingplichtig';

Wie niet in Nederland woont, maar wel  inkomsten in Nederland heeft, is 'buitenlands belastingplichtig'.

Ook als u tijdelijk in het buitenland gaat wonen, kan er sprake zijn van emigratie.

 

Uitzondering: Keert u binnen een jaar na uw vertrek terug, beschouwt de Belastingdienst u voor de tussenliggende periode als inwoner van Nederland. Dit geldt niet als u kunt aantonen dat u in die periode daadwerkelijk in het buitenland heeft gewoond. Neem vóór uw vertrek contact op met de Belastingdienst! Vraag bij de belastingdienst de folder 'Emigratie' aan. Hierin staat voor u zinvolle informatie.